ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ή ΑΠΛΑ ΞΗΛΩΣΑΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ;

16 Ιουλίου 2018

Τυχαία περνώντας από το Πάρκο Φλώρου

είδα συνεργεία του δήμου να το Καθαρίζουν , Να κόβουν τα χόρτα (δεν ξέρω αν το κάνουν κάθε δευτέρα, ειμαι δουλειά συνήθως αλλά τώρα άδεια)

και να ΞΗΛΩΝΟΥΝ μερικά παιχνίδια της παιδική χαράς.

Χάρηκα τόσο πολύ που είπα μπράβο στα παιδιά για την καλή δουλειά. Όπως είπε και ο “ΡΑΜΠΟ” (βλ. φωτο). ξηλώσανε και το μικρό πάρκο πλησίον του πάρκου Φλώρου.

Και λέω επιτέλους Θα κάνουμε καινούρια παιδική χαρά. (όνειρο μόνο θα μείνει, ελπίζω πως όχι) και έφυγα ευτυχισμένος να πάω στην υπέροχη λαϊκή μας.

Στο γυρισμό, μετά από 2 ώρες, είδα ακόμη τα συνεργεία να περιποιούνται το πάρκο τα “επικίνδυνα παιχνίδια” είχαν φύγει, τώρα δεν μπορεί κάποιο παιδί να χτυπήσει σκέφτηκα.

Αυτό σαν πρώτη σκέψη. Αλλά σαν πολίτης της Σίνδου σχεδόν μισό αιώνα και ξέροντας και βλέποντας πως δεν έχουν γίνει και πολλά τα τελευταία 40 χρόνια σκέφτομαι:

να δείς που απλά ξηλώνουν τα επικίνδυνα παιχνίδια!!!! και έτσι δεν αθ μπορεί να πεί΄κάποιος κοίτα τα χάλια μας.!!!! (ελα μου όμως που φαίνονται περισσότερο τώρα)

Αν μπορούν ας με διαψεύσουν! ΜΑΚΑΡΙ!

Ο δήμαρχος ακούει;; Εκλογές έρχονται!.

(προσέξτε στην απόφαση παρακάτω που λέει… Μέχρι τις 31-12-2012 οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές οφείλουν, να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές, που λειτουργούν ήδη στην περιφέρειά τους, στις διατάξεις της παρούσας.  ΑΠΟ ΤΟ 2012, ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ 2018… ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ ΜΑΣ;)

 

Στο ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΑΙΔΙΚΉ ΧΑΡΑ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΙΚΟΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β’ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.”

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/paidikes_xares/

ΤΟ 2015 ΕΚΔΟΘΗΚΕ η ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio/57695/odigies-tou-yp-esoterikon-gia-asfali-leitourgia-ton-paidikon-xaron

ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/paidikes_xares/

Η απόφαση προς ενημέρωσή σας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα 11 Μαίου 2009     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                 ΑΠ.: 28492

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ  ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ                       

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ                                               

Θέμα: Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και  η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄263) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

 1. Τις διατάξεις της παρ. 8  του άρθρου 3 του ν. 372/1976 «Περί Συστάσεως και Λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως» (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως ισχύουν.
 2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ και των οικείων Περιφερειών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί,

 α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Άρθρο 1

Έννοια παιδικής χαράς

 

Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού.

 

Η παιδική χαρά εγκαθίσταται σε δημοτικά/κοινοτικά ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του δήμου ή της κοινότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η παιδική χαρά αποτελείται από εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει επίσης να είναι χωροθετημένη και σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία όλων των παιδιών.

 

 

Άρθρο 2

Καταλληλότητα  του χώρου για τη δημιουργία παιδικής χαράς

 

Ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών :

α)  να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση  και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά.

β) να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας.

γ) να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας)  ή  πυλώνες υψηλής τάσης κλπ.

δ) να μη βρίσκεται  δίπλα  σε περιοχές  που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κλπ.).

στ) να μην είναι οπτικά απομονωμένος

ε) να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κλπ.).

ζ) να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος  ήπιας κυκλοφορίας,  πεζοδρόμιο κλπ.).

 

 

Άρθρο 3

Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου

 

1. Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς θα πρέπει κατά το  δυνατό να ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού (ηλιακά φωτιστικά , κάδοι ανακύκλωσης για μικρά απορρίμματα, ανακύκλωση  του νερού για την άρδευση των φυτών, κλπ). Η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να  παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν πρέπει να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.

 1. Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει:
  • Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.
  • Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
 • Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό
 • Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς
 • Βρύση με πόσιμο νερό
 • Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.
 • Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ
 • Καλάθια απορριμμάτων
 • Σύστημα  αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς
 • Ζώνες πρασίνου
 • Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες :
 • Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη)
 • Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί
 • Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία
 • Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά
 • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς
 • Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων
 • Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας
 • Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.

 

 1. Το έδαφος στο οποίο εγκαθίσταται η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής των υδάτων.

Οι διαδρομές πρόσβασης στη παιδική χαρά πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και τα σημεία της παιδικής χαράς να είναι προσβάσιμα σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε περίπτωση που οι είσοδοι έχουν πρόσβαση σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα με την οποία εξέρχονται οι χρήστες.

 1. Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, αναφορικά με :

α)τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο,

β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης,

γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών για την ασφάλεια των παιδιών,

δ) την προστασία του χρήστη από πτώση (μπάρα, φράγμα κτλ) και την καταλληλότητα των προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, ράμπες κλπ.).

 

 1. Για τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία θα ακολουθούνται οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

 1. Στην παιδική χαρά πρέπει :

α. η  σχεδίαση  του χώρου να αποσκοπεί  στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

β. να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των περιοχών δραστηριοποίησης των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων χρηστών,

γ.  να προβλέπεται σε κάθε παιδική χαρά μία θέση τουλάχιστον χρήστη ΑμεΑ ανά 10 τουλάχιστον θέσεις χρηστών,  με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης κάθε οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και  διεθνείς προδιαγραφές (ASTM κλπ). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει  οπωσδήποτε να προβλέπονται θέσεις  ΑμεΑ στο σύνολο των θέσεων χρηστών όλων των παιδικών χαρών της περιφέρειας του δήμου ή κοινότητας.

δ.  να λαμβάνονται πρόσφορα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η όχληση των περιοίκων.

Οι παιδικές χαρές, ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνουν, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με τα εξής χαρακτηριστικά :

α. Παιδικές χαρές μέχρι 400μ2, σχεδιασμένες κυρίως για μια ή δύο ηλικιακές ομάδες χρηστών.

 Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής  εγκαθίστανται τρεις  τουλάχιστον τύποι  εξοπλισμού ή ένα «συγκρότημα» που ισοδυναμεί με τουλάχιστον δύο αυτόνομα όργανα.

 β. Παιδικές χαρές άνω των 400μ2, σχεδιασμένες για δύο ή περισσότερες ηλικιακές ομάδες χρηστών.

Στην παιδική χαρά της  κατηγορίας αυτής, εγκαθίστανται πέντε τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού ή δύο τουλάχιστον « συγκροτήματα» ή συνδυασμός αυτών.

 Παιδικές χαρές άνω των 800 μ2  μπορούν να διαθέτουν διακριτές περιοχές κατάλληλες για τροχήλατα και ομαδικά παιχνίδια.

 

 

Άρθρο 4

Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση

 

 1. Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:

α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71  (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.).

γ) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

δ)Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

 

 1. Εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφαλείας

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών  και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της παρούσης  αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

 

 1. Πιστοποιητικά ελέγχου

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από τους αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου.

 

Άρθρο 5

Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους

 

 1. Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
 2. Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτει για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσης τεχνική έκθεση επικυρωμένη από  αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 11.
 3. Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.

β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.

γ) Μέγιστος  αριθμός  χρηστών.

δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναμα αυτών.

ε)  Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο ή την κοινότητα εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για:

 • τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του,
 • τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του,
 • τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων

στ) Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό.

 

Άρθρο 6

Λειτουργία παιδικής χαράς

 

Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η δημοτική ή η κοινοτική αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Ιδίως:

α) Ορίζει τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.

β) Ελέγχει την τήρηση του προγράμματος συντήρησης και γενικά  τη σωστή λειτουργία  της παιδικής χαράς.

γ)  Λαμβάνει μέτρα για τη φύλαξη της παιδικής χαράς.

δ) Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της παιδικής χαράς.

Στην παιδική χαρά απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν συνοδεύουν παιδί καθώς και η είσοδος κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους  συνοδούς ατόμων με αναπηρία.

Με ευθύνη της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής λαμβάνονται μέτρα για την φύλαξη της παιδικής χαράς, είτε με περιοδικούς  ελέγχους από τη δημοτική αστυνομία ή άλλους υπαλλήλους του Δήμου ή της Κοινότητας, είτε οργανώνοντας εθελοντικές ομάδες φύλαξης, είτε με προσωπικό που ορίζεται για τον σκοπό αυτό, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

Άρθρο 7

Συντήρηση παιδικής χαράς

 1. Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του, καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
 2. Η συντήρηση της παιδικής χαράς πρέπει να σχεδιάζεται και να διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 7 ή ισοδύναμα αυτών, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:

α. Να συντάσσεται  πρόγραμμα τακτικής  συντήρησης.

β. Να τηρείται πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου για κάθε παιδική χαρά και να καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο έλεγχος  αφορά στον εξοπλισμό, στο έδαφος, στην περίφραξη και στον χώρο γύρω από την παιδική χαρά. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η καθαριότητα του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου, η τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινούμενων  ή μη τμημάτων.

γ. Να εξασφαλίζεται η άμεση επισκευή του φθαρμένου εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά.

δ. Να τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, έως ότου επισκευαστεί και να αντικαθίσταται, όταν κρίνεται ότι η επισκευή του είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, άλλως τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού.

 

Άρθρο 8

Υπεύθυνος λειτουργίας παιδικής χαράς

 

Ο υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς  έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή της. Ο υπεύθυνος λειτουργίας  έχει τα ακόλουθα ειδικότερα καθήκοντα :

1.Τηρεί φάκελο κατασκευαστή, διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

α)  Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης.

β) Τη βεβαίωση ελέγχου ή/και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του άρθρου  4  της παρούσας.

γ) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και αναφορά της χώρας κατασκευής.

δ) Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης  με κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση, στη συναρμολόγηση και στη συντήρησή τους.

ε)Βεβαίωση του κατασκευαστή για την εφαρμογή της στατικής μελέτης στον κάθε εξοπλισμό.

 1. Τηρεί φάκελο συντήρησης που περιέχει σκαρίφημα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση του εξοπλισμού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που θα αποδεικνύει τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
 2. Καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης και εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μόνιμη βάση.
 3. Τηρεί βιβλίο συμβάντων, αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών.
 4. Μεριμνά για την τήρηση της καθαριότητας του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου της παιδικής χαράς.
 5. Μεριμνά για τη μη λειτουργία της παιδικής χαράς σε περίπτωση διακοπής της κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 της παρούσας, καθώς και για την τοποθέτηση της απαραίτητης προειδοποιητικής σήμανσης.

 

Άρθρο  9

Πιστοποίηση καταλληλότητας του χώρου και της λειτουργίαςτης  παιδικής χαράς

1 .Για τη δημιουργία παιδικής χαράς απαιτείται η πιστοποίηση της καταλληλότητας του χώρου που αυτή θα εγκατασταθεί καθώς και της σχεδίασης και οργάνωσής της , σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας. Για το σκοπό αυτό ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας συγκροτεί σε κάθε νομό  τριμελή επιτροπή με την ονομασία «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», η οποία αποτελείται από:

α) ένα αιρετό εκπρόσωπο της οικείας ΤΕΔΚ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, και

β) δύο  μηχανικούς, υπαλλήλους  του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, με τους αναπληρωτές τους.

Ο Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας μπορεί να συγκροτεί περισσότερες από μια επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες.

2.α. Κάθε ενδιαφερόμενος ΟΤΑ προκειμένου να δημιουργήσει παιδική χαρά, αφού καθορίσει το χώρο στον οποίο επιθυμεί αυτή να εγκατασταθεί, υποβάλλει αίτηση στην οικεία Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία προσδιορισμού του χώρου. Η Επιτροπή εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την υποβολή της αίτησης διενεργεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της παρούσας και εκδίδει σχετική πράξη. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου τεκμαίρεται η καταλληλότητα του χώρου.

β .Μετά την έκδοση της πράξης της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής, ή την άπρακτη πάροδο του εικοασαήμερης προθεσμίας, ο ΟΤΑ, αφού προβεί στη σχεδίαση και την οργάνωση του χώρου κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, υποβάλλει νέα αίτηση στην οικεία Επιτροπή για τη χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας της παιδικής χαράς. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από το πιστοποιητικό  συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας. Η επιτροπή εκδίδει το ανωτέρω πιστοποιητικό μετά από  νέα αυτοψία, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, τεκμαίρεται η καταλληλότητα του χώρου και χορηγείται το πιστοποιητικό καταλληλότητας.

 

 1. Η καταλληλότητα λειτουργίας της παιδικής χαράς πιστοποιείται με ειδικό σήμα, το οποίο χορηγείται από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Το σήμα αυτό που απεικονίζεται ως παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, αποτελείται από ένα μεταλλικό δίσκο διαμέτρου 16 εκ., στο περίγραμμα του οποίου αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, το όνομα του Υπουργείου Εσωτερικών και η φράση «Σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς». Το ειδικό σήμα διατίθεται στις ανωτέρω Επιτροπές από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

 1. Θέματα λειτουργίας της επιτροπής (απαρτίας, λήψης αποφάσεων, σύγκλησης κ.λπ) ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως κάθε φορά ισχύει, ενώ τα θέματα αμοιβής της από τις διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄297).

 

 

Άρθρο  10

Διαδικασία Ελέγχου-Κυρώσεις

 

1.Η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών διενεργεί αυτεπάγγελτα περιοδικούς ελέγχους στις παιδικές χαρές δικαιοδοσίας της. Εάν διαπιστώσει ότι έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας της παιδικής χαράς, τότε, θέτει εύλογη προθεσμία στην οικεία δημοτική ή κοινοτική αρχή για την επαναφορά της παιδικής χαράς στην κατάσταση, που αυτή είχε κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι η παιδική χαρά δεν επανήλθε στην αρχική της κατάσταση, τότε, η ανωτέρω Επιτροπή διακόπτει τη λειτουργία της και αφαιρεί το σήμα καταλληλότητας. Τη  σχετική απόφασή της κοινοποιεί στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Στην περίπτωση αυτή η δημοτική ή κοινοτική αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διακοπή λειτουργίας της παιδικής χαράς,  θέτοντας συγχρόνως κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση.

2.Αν διαπιστωθεί ότι μια παιδική χαρά λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, τότε, η ανωτέρω Επιτροπή διακόπτει τη λειτουργία αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, έως ότου αυτό εκδοθεί.

 

Άρθρο 11

Αρμόδιες Αρχές

           Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και κάθε άλλος φορέας διαπιστευμένος για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών.

 

 Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

 

Μέχρι τις 31-12-2012 οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές οφείλουν, να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές, που λειτουργούν ήδη στην περιφέρειά τους, στις διατάξεις της παρούσας. Η προσαρμογή πιστοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών με την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και χορήγησης του ειδικού σήματος. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής  ή σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η προσαρμογή, διακόπτεται η λειτουργία τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                     

 

                                            ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ     

 

         Η ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ.

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΞΗΛΩΘΗΚΑΝ

ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ; ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ; ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ; ΙΔΈΕΣ ΈΧΟΥΜΕ ΠΑΝΤΩΣ.

ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αγοραστούδης Θωμάς,Καθηγητής Πληροφορικής.